Category Archives: 10.000watt HK Audio

HK Audio

HK Audio Deacon

PA System 10000
1 Speaker HK Audio Deacon Mid High 4
2 Subwoofer HK Audio Deacon Subwoofer 18″ 8
3 Power Amplifier HK Audio Power Amp 8

HK Audio Projector

PA System 10000
1 Speaker HK Audio Projector Mid High 2
2 Subwoofer HK Audio Projector Subwoofer 18″ 4
3 Power Amplifier HK Audio Power Amp 6